Đó là nội dung của một video clip truyền thông rất ý nghĩa của Thái Lan, mời bạn cùng xem

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2989175767771802&id=108804609142280

Comments

Gửi phản hồi

Đăng nhập
Đăng ký
Tạo lại mật khẩu

Xin hãy nhập tên Tài khoản hoặc địa chỉ email, bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu trong email.