Kho hàng tại Giang Cao, Bát Tràng

Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Kho hàng tại Giang Cao, Bát Tràng
Diện tích thuê (m2): 270 m²
Số phone chủ nhà: 337,353,890

Kho hàng 270m2 tại Giang Cao, Bát Tràng đã được chủ thuê giãn tiền thuê chưa thu suốt 3 tháng.

Đăng nhập


Đăng ký


Tạo lại mật khẩu

Xin hãy nhập tên Tài khoản hoặc địa chỉ email, bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu trong email.