Tòa nhà 89b hồ Đền Lừ

Tòa nhà 89b hồ Đền Lừ
Diện tích thuê (m2): 50 m²
Số phone chủ nhà: 84.912.610.639

Tòa nhà 89b hồ Đền Lừ là văn phòng cho thuê. Chú chủ nhà đã giãn thời gian đóng tiền thuê 3 tháng cho công ty chúng tôi Sứ Sương ceramics.

Đăng nhập
Đăng ký
Tạo lại mật khẩu

Xin hãy nhập tên Tài khoản hoặc địa chỉ email, bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu trong email.