Chính sách bảo mật thông tin.

Trang website Kindly.host mong muốn đem lại một website vinh danh những chủ cho thuê có tâm chia sẻ khó khăn với người thuê khi tình hình kinh tế khó khăn.
Chúng tôi Kindly.host tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng khi người dùng tin vào chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho chúng tôi khi sử dụng trang Kindly.host. Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại trang Kindly.host.
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:
1. Sự Chấp Thuận
2. Mục Đích Thu Thập
3. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
4. Thời Gian Lưu Trữ
5. Cam kết không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Người dùng
6. An Toàn Dữ Liệu
7. Quyền Của Người dùng Đối Với Thông Tin Cá Nhân
8. Thông Tin Liên Hệ
9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin
10. Hiệu Lực
———————————————————————–

1. Sự Chấp Thuận
Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng trang Kindly.host bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây.
Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.
2. Mục Đích Thu Thập
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:
• Xác thực thông tin chủ cho thuê và người thuê, các chính sách tốt của chủ cho thuê với người thuê đã áp dụng.
• Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình người dùng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;
• Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Người dùng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;
• Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:
(i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang Kindly.host.
(ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới
(iii) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.
• An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người dùng.
• Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi
• Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.
Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên trang Kindly.host bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.
• Bạn tương tác với chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên trang Kindly.host.
• Từ những nguồn hợp pháp khác.
Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.
4. Thời Gian Lưu Trữ
Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi người dùng có yêu cầu hủy bỏ hoặc người dùng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Kindly.host.
5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Người dùng
Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:
• Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
• Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến trang Kindly.host và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
• Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục địch được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
• Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
• Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng
Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:
• Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân người dùng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân người dùng.
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.
• Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.
7. Quyền Của Người dùng
Đối Với Thông Tin Cá Nhân
Người dùng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.
8. Thông Tin Liên Hệ
Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản ly thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@htecom.vn
9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin
Công ty TNHH phát triển kinh doanh trực tuyến HT&Ecom
Tên giao dịch: HT&ECOM LTD.
Mã số thuế/Quyết định thành lập: 0102924120
Ngày cấp ĐKKD/QĐTL: 19/09/2008
10. Hiệu lực
Các chính sách bảo mật thông tin này có hiệu lực từ khi người dùng sử dụng website, đăng ký thành viên, cập nhật nội dung lên, cho tới khi người dùng xóa hoàn toàn tài khoản hoặc khi website ngừng hoạt động.

Đăng nhập
Đăng ký
Tạo lại mật khẩu

Xin hãy nhập tên Tài khoản hoặc địa chỉ email, bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu trong email.